Formación

Mediante a realización de accións formativas preténdese facilitar os desempregados a adquisición de coñecementos que melloren e amplíen as posibilidades de inserción laboral.

Algunhas destas accións formativas están integradas nos proxectos europeos de favorecemento do emprego, a través  de itinerarios personalizados de inserción laboral.

Máis información nos datos de contacto.

Opcións formativas

null

AFD 2017-2018

Cada curso, que se desenvolverá no Espazo Lab, conta con 618 horas formativas, das que 120 serán prácticas e 18 de formación transversal. É imprescindible estar desempregado e anotado nas Oficinas de Emprego

null

Obradoiros formativos

Xunto á formación específica de cada especialidade, as persoas recibirán formación adicional de carácter xeral en informática, inglés básico, habilidades sociais e fomento da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

null

Outras accións formativas

Día a día crece o número de ofertas formativas a través de Internet, e é que toda a sociedade é consciente das vantaxes que esta modalidade de formación incorpora, de tal xeito que podemos atopar toda unha gama de cursos que van desde temas específicos en determinadas materias e disciplinas ata cursos de idiomas, etc.