Lugo, abrindo camiños


O Concello de Lugo traballa na loita contra o desemprego da poboación lucense, prestando especial atención aos colectivos con maior dificultade no seu proceso de inserción social

O programa 'Lugo, Abrindo Camiños,' traballou na capacitación de desempregados en materias relacionadas cos servizos á vida diaria de persoas dependentes ou necesitadas dunha asistencia especial, así como na cobertura de necesidades formativas para colectivos con dificultades engadidas de inserción sociolaboral.

Búscase polo tanto, dar unha resposta integral ás necesidades formativas que formulan os desempregados en Lugo, co fin de facilitar e optimizar o seu empleabilidad nas mellores condicións laborais e de sustentabilidade no traballo.

Por outra parte, trabállase crecentemente na estreita relación que debe existir entre beneficiarios do proxecto e as empresas empregadoras. Unha orientación laboral personalizada, o acompañamento na inserción, así como unha mediación entre ofertas e demandantes, son aspectos distintivos que marcan o aprecio que os beneficiarios mostran polos servizos formulados.

Nos aspectos tratados de asesoramento e creación empresarial, mantívose igualmente un seguimento aos emprendedores asesorados, aos seus proxectos e as súas posibles necesidades, dende a Central de Servizos de Proximidade. Unha tarefa básica é o seu asentamento no mercado e a súa proxección no tempo. A conformación dun núcleo básico de empresas de servizos á vida diaria, debe contar cun apoio estable por parte do programa, co fin de consolidar unha gama de prestacións que, complementando os servizos públicos existentes, chegue a satisfacer as demandas non cubertas neste ámbito.

O proxecto 'Lugo, Abrindo Camiños,' demostrou ser capaz de proporcionar un apoio básico para a formación de profesionais cunha orientación clave cara á prestación de servizos de carácter social ou asistencial.

Os proxectos "Abrindo Camiños" recibiron o recoñecemento europeo no ano 2006 como un dos dez mellores proxectos da Unión Europea para o fomento da formación e do emprego como ferramentas para loitar contra a exclusión social.