Economía, emprego e
desenvolvemento económico

Axudas e subvencións

 

Axudas

Axudas IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)

Sección de axudas da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria

Buscador de subvencións do Portal PEME (Dirección Xeral de Industria e Pequena e Mediana Empresa do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo)

Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas (ata o 31 de outubro de 2019.)