AFD 2017 - 2018


 

Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio

Cada curso, que se desenvolve no Espazo Lab, conta con 618 horas formativas, das que 120 son prácticas e 18 de formación transversal. É imprescindible estar desempregado e anotado nas Oficinas de Emprego

O Goberno de Lugo pon en marcha dous novos cursos enmarcados dentro do programada de Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados na comunidade autónoma de Galicia (AFD), subvencionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industira. Trátase das accións formativas de Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio, que forman a 30 persoas, e que á finalización do mesmo reciben un certificado de profesionalidade, unha ferramenta útil á hora de buscar emprego..