Promoción

As empresas e institucións con domicilio en Lugo ou que celebren eventos na cidade poden utilizar este espazo para promocionarse gratuitamente.

A Concellería de Emprego pon a disposición das empresas ou entidades que o desexen, un medio no que dar difusión e promocionar as actividades ou eventos que organicen ou nos que participen. 

Deste xeito o Concello amplía a todas as empresas da cidade un servizo que ata agora se viña prestando exclusivamente ás empresas instaladas no CEI-Nodus. 

Difusión de actividades

Para participar na promoción de actividades, as empresas interesadas deben encher este formulario.

Datos da empresa/entidade
Nome da entidade ou persoa (requerido)
Enderezo (requerido)
Persoa de contacto (requerido)
Teléfono (requerido)
Web
Tu correo electrónico (requerido)
Datos da actividade / evento
Título da actividade (requerido)
Lugar de celebración da actividade / evento (requerido)
Datas e horario da actividade (requerido)
Prezo
Descrición da actividade (requerido)
Destinatarios e Requisitos de Asistencia
Como inscribirse
Prazo de inscrición
Xunta Material Promocional
Solicitude publicidade do evento en web e redes sociais, polo CEI-NODUS (requerido)

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; inscribirse na difusión de actividades do Cei-Nodus. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información

Difusión de empresas

Se desexa que a súa empresa figure no noso directorio, encha o formulario seguinte (introduza a maior cantidade de información da que dispoña).

Datos da empresa
Nome ou razon social da empresa (requerido)
Persoa de contacto (requerido)
Enderezo (requerido)
CP (requerido)
Poboación (requerido)
Provincia (requerido)
Teléfono (requerido)
Email (requerido)
Web
Información da empresa
Actividade principal (requerido)
CNAE-2018 (requerido)
Información xeral (requerido)
Productos ou servizos que oferta
Horario de atención
Xunta Material Promocional
Solicitude de publicación dos datos da empresa no directorio de empresas da web do CEI-NODUS

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; inscribirse na difusión de empresas do Cei-Nodus. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información