Economía, emprego e
desenvolvemento económico

Axudas e subvencións

 

Axudas

Sección de axudas da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria

Axudas IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)

Buscador de subvencións do Portal PEME (Dirección Xeral de Industria e Pequena e Mediana Empresa do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo)