Cursos de Formación Online 2021

Formación gratuíta homologada

O Concello colabora, desde o mes de xaneiro, na formación gratuíta de lucenses a través de cursos online homologados pola FUNDAE e que se publicarán mensualmente.

→ As persoas interesadas deberán cubrir o formulario desta páxina e será o SEPE quen autorice a realización dos cursos.

→ Unha vez rematada a formación, os alumnos recibirán un título homologado pola FUNDAE acreditando a superación do curso e o número de horas realizadas.

A quen están dirixidos?

1. Os cursos están dirixidos preferentemente a traballadores/as en activo do sector produtivo de referencia.

2. Os/as traballadores/as autónomos e en situación de ERTE ou ERE poderán participar na realización de calquera curso e de calquera sector.

3. No poden participar funcionarios nin persoal das administracións públicas que non estean en situación de desemprego (fixos descontinuos).

Cada persoa poderá realizar un máximo de 180 horas de formación, repartidas en diferentes cursos, ou ben un único curso de 200 h. No caso dos cursos relacionados coas TICs o número máximo de horas a realizar será de 120 h.

Máis información

Solicitudes cursos maio

Correo electrónico
Teléfono de contacto

Situación laboral actual Persoa traballadora afectada por ERTEPersoa autónomaPersoa traballadora ocupadaPersoas traballadora desempregada


CURSO/S A SOLICITAR
Ref. 1. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - PRL INVERNADERO 10 HORAS INICIO 05/05/2021Ref. 2. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 50 HORAS INICIO 05/05/2021Ref. 3. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SCERTIFICACIÓN CALIDAD EN ALIMENTOS 50 HORAS INICIO 06/05/2021Ref. 4. Entidad FUITEC. Sector MEDIO AMBIENTE - GESTIÓN DE RESIDUOS 75 HORAS INICIO 06/05/2021Ref. 5. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU003PO - AGRICULTURA ECOLÓGICA 30 HORAS INICIO 07/05/2021Ref. 6. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SANITARIA 50 HORAS INICIO 07/05/2021Ref. 7. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SANP003PO - ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 50 HORAS INICIO 11/05/2021Ref. 8. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAN003PO - INTRODUCCIÓNA LA APICULTURA TRADICIONAL Y ECOLÓGICA 40 HORAS INICIO 12/05/2021Ref. 9. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - SANP037PO - FARMACOLOGÍA BÁSICA 75 HORAS INICIO 12/05/2021Ref. 10. Entidad FUITEC. Sector MEDIO AMBIENTE - SEAG003PO - BIOCIDAS TIPOS Y MÉTODOS DE LUCHA 30 HORAS INICIO 12/05/2021Ref. 11. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU021PO - USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIO. NIVEL CUALIFICADO 60 HORAS INICIO 13/05/2021Ref. 12. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - INAD019PO - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 14/05/2021Ref. 13. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ADGN025PO - CONTABILIDAD: CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANÁLISIS DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 60 HORAS INICIO 18/05/2021Ref. 14. Entidad FORO. Sector MEDIO AMBIENTE - SEAD263PO - PREVENCIÓN EN TRABAJOS DE ALTURA 8 HORAS INICIO 18/05/2021Ref. 15. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 75 HORAS INICIO 19/05/2021Ref. 16. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD045PO - SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 60 HORAS INICIO 19/05/2021Ref. 17. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMT111PO - GESTIÓN DE TIENDAS 100 HORAS INICIO 19/05/2021Ref. 18. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - SEAD288PO - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR QUÍMICO 50 HORAS INICIO 19/05/2021Ref. 19. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR010PO - EXINTICIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 45 HORAS INICIO 20/05/2021Ref. 20. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD001PO - ADITIVOS ALIMENTARIOS 70 HORAS INICIO 20/05/2021Ref. 21. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMM040PO - GESTIÓN DEL MÁRKETING 2.0 75 HORAS INICIO 20/05/2021Ref. 22. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - IFCM010PO - INTRODUCCIÓN A LOS SIG. GVSIG USUARIO 150 HORAS INICIO 25/05/2021Ref. 23. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SANP020PO - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 110 HORAS INICIO 21/05/2021Ref. 24. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMT031PO - DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING. SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE EQUIPOS 75 HORAS INICIO 21/05/2021Ref. 25. Entidad FUITEC. Sector MEDIO AMBIENTE - SSCI004PO - FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS GENERALES 40 HORAS INICIO 25/05/2021Ref. 26. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR012PO - INCENDIOS FORESTALES: EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 120 HORAS INICIO 26/05/2021Ref. 27. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD019PO - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 27/05/2021Ref. 28. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ADGD218PO - PRODUCCIÓN LEAN/JUST IN TIME EN LA EMPRESA QUÍMICA 120 HORAS INICIO 27/05/2021Ref. 29. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - TCPF002PO - FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 40 HORAS INICIO 27/05/2021Ref. 30. Entidad FUITEC. Sector MEDIO AMBIENTE - SEAG028PO - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 200 HORAS INICIO 27/05/2021Ref. 31. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - INAD023PO - IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 270 HORAS INICIO 28/05/2021Ref. 32. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE023PO - OPERACIONES EN PLANTA QUÍMICA 150 HORAS INICIO 28/05/2021Ref. 33. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - TCPF009PO - TECNOLOGÍA DE LAS MATERIAS TEXTILES 60 HORAS INICIO 28/05/2021

*Todos os campos son obrigatorios

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; inscribirse nunha oferta formativa do Concello de Lugo. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información