Solicitude de información e asesoramento

Datos de identificación do usuario
Nome (requerido)
Apelidos (requerido)
NIF (requerido)
Sexo (requerido)
Teléfono (requerido)
Tu correo electrónico (requerido)
Idade (requerido)
Situación laboral (requerido)
En caso de outra situación laboral
Actividade á que desexa adicarse (requerido)
Como coñeceu o CEI (requerido)
Descripción da consulta
Xeración e maduración de ideas
Elaboración plan de empresa
Financiamento
Subvencións
Pagamento único
Intereses para o futuro
Xeneración e Maduración de IdeasElaboración Plan de EmpresaFinanciamentoSubvenciónsComercializaciónMarketingAtención o ClientePlanificación EmpresarialOutros
En caso de outros

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; Informar e asesorar a emprendedores. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información