Cursos de Formación Online 2021

Formación gratuíta homologada

O Concello colabora na formación gratuíta de lucenses a través de cursos online homologados pola FUNDAE.

→ As persoas interesadas deberán cubrir o formulario desta páxina e será o SEPE quen autorice a realización dos cursos.

→ Unha vez rematada a formación, os alumnos recibirán un título homologado pola FUNDAE acreditando a superación do curso e o número de horas realizadas.

A quen están dirixidos?

As accións formativas son gratuitas e están dirixidas preferentemente a traballadores ocupados (incluíndo persoas traballadoras autónomos e traballadores incluidos no Réximen Xeral da Seguridade Social), persoas en situación de ERTE e persoas desempregadas.

Cada persoa poderá realizar un máximo de 180 horas de formación, repartidas en diferentes cursos, ou ben un único curso de 200 horas.

No caso dos cursos relacionados coas TICs o número máximo de horas a realizar será de 120h.

Máis información

Solicitudes cursos xaneiro

Correo electrónico
Teléfono de contacto

Situación laboral actual Persoa traballadora afectada por ERTEPersoa autónomaPersoa traballadora ocupadaPersoas traballadora desempregada


CURSO/S A SOLICITAR
Ref. 1. Entidad FORO. Sector TICS, QUÍMICAS - IFCT131PO - BUSINESS INTELLIGENCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA - CASOS DE ÉXITO 20 HORAS INICIO 13/01/2021Ref. 2. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN- SANP003PO - ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 50 HORAS INICIO 13/01/2021Ref. 3. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA- AGAN005PO - SANIDAD AVÍCOLA 40 HORAS INICIO 13/01/2021Ref. 4. Entidad FORO. Sector METAL - ENAE002PO - INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA 100 HORAS INICIO 13/01/2021Ref. 5. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - TRAZABILIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 30 HORAS INICIO 13/01/2021Ref. 6. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - IFCM004PO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET 30 HORAS INICIO 14/01/2021Ref. 7. Entidad FORO. Sector METAL - ENAA016PO - TÉCNICO EN ENERGÍA HIDRÁULICA 100 HORAS INICIO 14/01/2021Ref. 8. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD003PO - ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 50 HORAS INICIO 14/01/2021Ref. 9. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD018PO - GESTIÓN DE CRISIS ALIMENTARIAS 50 HORAS INICIO 14/01/2021Ref. 10. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU003PO - AGRICULTURA ECOLÓGICA 30 HORAS INICIO 14/01/2021Ref. 11. Entidad FORO. Sector METAL - ELEE016PO - DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO 100 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 12. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - IFCT134PO - CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA QUÍMICA - PYME 30 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 13. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD045PO - SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 60 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 14. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SEAG013PO - DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 80 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 15. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAN003PO - INTRODUCCIÓN A LA APICULTURA TRADICIONAL Y ECOLÓGICA 40 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 16. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 200 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 17. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 200 HORAS INICIO 15/01/2021Ref. 18. Entidad FORO. Sector CONSTRUCCIÓN - EOCO068PO - INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM 15 HORAS INICIO 18/01/2021Ref. 19. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - LA FIRMA DIGITAL 20 HORAS INICIO 19/01/2021Ref. 20. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SEAG044PO - NORMATIVA AMBIENTAL 50 HORAS INICIO 19/01/2021Ref. 21. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - SISTEMAS APPC 60 HORAS INICIO 19/01/2021Ref. 22. Entidad FORO. Sector METAL - ENAE003PO - DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 100 HORAS INICIO 20/01/2021Ref. 23. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD001PO - ADITIVOS ALIMENTARIOS 70 HORAS INICIO 20/01/2021Ref. 24. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD001PO - ADITIVOS ALIMENTARIOS 70 HORAS INICIO 20/01/2021Ref. 25. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD032PO - MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 70 HORAS INICIO 21/01/2021Ref. 26. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD032PO - MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 70 HORAS INICIO 21/01/2021Ref. 27. Entidad FUITEC. Sector METAL - IFCT021PO - AUTOCAD 3D 70 HORAS INICIO 21/01/2021Ref. 28. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIM017PO - GOOD MANUFACTURING PRACTICES (AVANZADO) 30 HORAS INICIO 21/01/2021Ref. 29. Entidad FUITEC. Sector METAL - IFCT017PO - AUTOCAD 90 HORAS INICIO 22/01/2021Ref. 30. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD033PO - MICROBIOLOGÍA DE LOS LÁCTEOS 55 HORAS INICIO 22/01/2021Ref. 31. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - ELEE018PO - AUTÓMATAS PROGRAMABLES 60 HORAS INICIO 22/01/2021Ref. 32. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR010PO - EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 45 HORAS INICIO 22/01/2021Ref. 33. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - TRATAMIENTO CON PLANTAS MEDICINALES 30 HORAS INICIO 22/01/2021Ref. 34. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU021PO - USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIO.NIVEL CUALIFICADO 60 HORAS INICIO 23/01/2021Ref. 35. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - ENAE010PO - ENERGÍAS RENOVABLES: ESPECIALIDAD BIOMASA 70 HORAS INICIO 24/01/2021Ref. 36. Entidad FORO. Sector CONSTRUCCIÓN - EOCO068PO - INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM 15 HORAS INICIO 25/01/2021Ref. 37. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU031PO - PRL EN EL MANTENIMIENTO DEL INVERNADERO 10 HORAS INICIO 25/01/2021Ref. 38. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ADGD218PO - PRODUCCIÓN LEAN/JUST IN TIME EN LA EMPRESA QUÍMICA 120 HORAS INICIO 26/01/2021Ref. 39. Entidad FORO. Sector CONSTRUCCIÓN - CÁCULOS PARA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS EXISTENTES Y DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 60 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 40. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - IFCT131PO - BUSINESS INTELLIGENCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA - CASOS DE ÉXITO 20 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 41. Entidad FUITEC. Sector METAL - CASOS DE ÉXITO TF 20 27/01/2021 41 FUITEC METAL EOCO010PO - INTERPRETACIÓN DE PLANOS 70 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 42. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE023PO - OPERACIONES EN PLANTA QUÍMICA 150 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 43. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - SANP020PO - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 110 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 44. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - SEAG003PO - BIOCIDAS TIPOS Y MÉTODOS DE LUCHA 30 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 45. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - SEAG003PO - BIOCIDAS TIPOS Y MÉTODOS DE LUCHA 30 HORAS INICIO 27/01/2021Ref. 46. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - IFCM004PO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET 30 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 47. Entidad FORO. Sector METAL - IFCD022PO - DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO 150 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 48. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE012PO - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 60 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 49. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - INAD019PO - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 50. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD019PO - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 51. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZA 40 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 52. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMIEZA 40 HORAS INICIO 28/01/2021Ref. 53. Entidad FORO. Sector METAL - EOCQ027PO - PRL PARA TRABAJOS DE OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES 20 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 54. Entidad FORO. Sector TIC,S QUÍMICAS - IFCT134PO - CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA QUÍMICA - PYME 30 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 55. Entidad FORO. Sector METAL - ENAE003PO - DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 100 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 56. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - SANP037PO - FARMACOLOGÍA BÁSICA 75 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 57. Entidad FORO. Sector ALIMENTACIÓN - IMAI018PO - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 210 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 58. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SEAG012PO - CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN: IPPC 50 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 59. Entidad FUITEC. Sector CONSTRUCCIÓN - COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 200 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 60. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR012PO - INCENDIOS FORESTALES: EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 120 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 61. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN DE RESIDUOS 75 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 62. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN DE RESIDUOS 75 HORAS INICIO 29/01/2021Ref. 63. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - IFCM010PO - INTRODUCCIÓN A LOS SIG. GVSIG USUARIO 150 HORAS INICIO 30/01/2021Ref. 64. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - GVSIG USUARIO TF 150 30/01/2021 64 FORO AGRICULTURA INAD023PO - IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 270 HORAS INICIO 31/01/2021

*Todos os campos son obrigatorios

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; inscribirse nunha oferta formativa do Concello de Lugo. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información