24 enero, 2019
o-emprendemento-orzamentosparticipativos

O Concello arranca as 8 iniciativas de apoio e dinamización do emprendemento que pediu a cidadanía nos Orzamentos Participativos

Trátase de accións formativas, de capacitación e asesoramento dirixidas á xuventude, mulleres, autónomos e Pemes co fin de implantar ou mellorar unha actividade empresarial a través das novas tecnoloxías e a innovación
24 enero, 2019

O Concello xa cumpre coa xurisprudencia do Constitucional e o Supremo sobre o imposto de plusvalía cando hai venda a perdas

A modificación da ordenanza municipal a raíz dunha sentenza do TSXG non suporá ningún cambio sobre o procedemento que xa se aplica cos administrados, pois, dende hai xa un ano, a entidade local está admitindo a trámite para o seu estudo todos os recursos co fin de devolver o importe cando haxa depreciación dos bens
23 enero, 2019

O Concello contrata por 1ª vez de forma conxunta todo o subministro eléctrico municipal, o que mellorará a eficiencia do servizo

A Xunta de Goberno aprobou a licitación, que reducirá a carga de traballo administrativo porque haberá dous únicos provedores e baixará o número de facturas emitidas, co cal a revisión e o pago será máis áxil, ademais de producirse un aforro económico Aprobadas as bases para a promoción interna de tres inspectores e dous oficiais […]
21 enero, 2019

O gasto medio do Concello por lucense ascende a 800€, mentres que o esforzo fiscal se mantén nos 600€

A Conta Xeral reflicte que a execución do orzamento do 2017 foi do 76%, porcentaxe que se sitúa na media dos concellos a nivel galego e nacional, aínda tendo en conta que se tratou dun presuposto prorrogado, polo que non puido executarse o capítulo de Investimentos ao non ter consignación