Cursos de Formación Online 2021

Formación gratuíta homologada

O Concello colabora, desde o mes de xaneiro, na formación gratuíta de lucenses a través de cursos online homologados pola FUNDAE e que se publicarán mensualmente.

→ As persoas interesadas deberán cubrir o formulario desta páxina e será o SEPE quen autorice a realización dos cursos.

→ Unha vez rematada a formación, os alumnos recibirán un título homologado pola FUNDAE acreditando a superación do curso e o número de horas realizadas.

A quen están dirixidos?

1. Os cursos están dirixidos preferentemente a traballadores/as en activo do sector produtivo de referencia.

2. Os/as traballadores/as autónomos e en situación de ERTE ou ERE poderán participar na realización de calquera curso e de calquera sector.

3. No poden participar funcionarios nin persoal das administracións públicas que non estean en situación de desemprego (fixos descontinuos).

Cada persoa poderá realizar un máximo de 180 horas de formación, repartidas en diferentes cursos, ou ben un único curso de 200 h. No caso dos cursos relacionados coas TICs o número máximo de horas a realizar será de 120 h.

Máis información

Solicitudes cursos marzo

Correo electrónico
Teléfono de contacto

Situación laboral actual Persoa traballadora afectada por ERTEPersoa autónomaPersoa traballadora ocupadaPersoas traballadora desempregada


CURSO/S A SOLICITAR
Ref. 1. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN DE RESIDUOS 75 HORAS INICIO 07/04/2021Ref. 2. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD041PO - PROTOCOLOS IFS Y BRC EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 50 HORAS INICIO 08/04/2021Ref. 3. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD046PO - SISTEMA APPCC Y PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE 60 HORAS INICIO 09/04/2021Ref. 4. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAN003PO - INTRODUCCIÓN A LA APICULTURA TRADICIONAL Y ECOLÓGICA 40 HORAS INICIO 13/04/2021Ref. 5. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - SEAD263PO - PREVENCION EN TRABAJOS EN ALTURA 40 HORAS INICIO 13/04/2021Ref. 6. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAU021PO - USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIO.NIVEL CUALIFICADO 60 HORAS INICIO 14/04/2021Ref. 7. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - SEAD288PO - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR QUÍMICO 50 HORAS INICIO 15/04/2021Ref. 8. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD045PO - SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 60 HORAS INICIO 15/04/2021Ref. 9. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - ADGD116PO - GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA 40 HORAS INICIO 15/03/2021Ref. 10. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ADGN025PO - CONTABILIDAD: CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANÁLISIS DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 60 HORAS INICIO 16/04/2021Ref. 11. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - INAD019PO - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 16/04/2021Ref. 12. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - ELEE018PO - AUTÓMATAS PROGRAMABLES 60 HORAS INICIO 16/04/2021Ref. 13. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMM004PO - ESTRATEGIAS DE SERVICIOS: CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 100 HORAS INICIO 16/04/2021Ref. 14. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - ADGD143PO - - GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA 55 HORAS INICIO 21/04/2021Ref. 15. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMM025PO - FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET 30 HORAS INICIO 21/04/2021Ref. 16. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - SEAG002PO - - AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 60 HORAS INICIO 22/04/2021Ref. 17. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR010PO - EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 45 HORAS INICIO 22/04/2021Ref. 18. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD001PO - ADITIVOS ALIMENTARIOS 70 HORAS INICIO 22/04/2021Ref. 19. Entidad FORO. Sector G.DISTRIBUCIÓN - COMM040PO - GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 90 HORAS INICIO 22/04/2021Ref. 20. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE012PO - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 60 HORAS INICIO 23/04/2021Ref. 21. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - AGAR012PO - INCENDIOS FORESTALES: EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 120 HORAS INICIO 23/04/2021Ref. 22. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - SANP020PO - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 110 HORAS INICIO 23/04/2021Ref. 23. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - TCPN003PO - REVISOR DE CALIDAD - MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DE CONFECCIÓN 50 HORAS INICIO 23/04/2021Ref. 24. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 200 HORAS INICIO 26/04/2021Ref. 25. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - PRL PODA Y MEDIOAMBIENTE 6 HORAS INICIO 26/04/2021Ref. 27. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ENAE016PO - LOS BIOCARBURANTES: PRESENTE Y FUTURO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 12 HORAS INICIO 27/04/2021Ref. 28. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - IFCM009PO - - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE (GvSIG) 210 HORAS INICIO 27/04/2021Ref. 29. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - SEAD263PO - PREVENCIÓN EN TRABAJOS DE ALTURA 8 HORAS INICIO 27/03/2021Ref. 30. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE013PO - PROCESO PRODUCTIVO EN PLANTA QUÍMICA 45 HORAS INICIO 28/03/2021Ref. 31. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - IFCM009PO - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE (GvSIG) 210 HORAS INICIO 28/04/2021Ref. 32. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - INAD032PO - MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 70 HORAS INICIO 28/04/2021Ref. 33. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - IFCM010PO - ASESOR DE IMAGEN ESTILISTA DE MODA 30 HORAS INICIO 28/04/2021Ref. 34. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - QUIE023PO - OPERACIONES EN PLANTA QUÍMICA 150 HORAS INICIO 29/04/2021Ref. 35. Entidad FORO. Sector AGRICULTURA - INAD023PO - IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 270 HORAS INICIO 29/04/2021Ref. 36. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 120 HORAS INICIO 29/04/2021Ref. 37. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - TCPN001PO - ESTAMPACIÓN Y ENNOBLECIMIENTO TEXTIL 20 HORAS INICIO 29/04/2021Ref. 38. Entidad FORO. Sector QUÍMICAS - ADGD218PO - PRODUCCIÓN LEAN/JUST IN TIME EN LA EMPRESA QUÍMICA 120 HORAS INICIO 30/04/2021Ref. 39. Entidad FUITEC. Sector ALIMENTACIÓN - IMAI018PO - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 210 HORAS INICIO 30/04/2021Ref. 40. Entidad FUITEC. Sector MEDIOAMBIENTE - FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS GENERALES 40 HORAS INICIO 30/04/2021Ref. 41. Entidad FORO. Sector MEDIOAMBIENTE - SSCI008PO - LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN 55 HORAS INICIO 30/04/2021Ref. 42. Entidad FUITEC. Sector TEXTIL - TCPF002PO - FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 40 HORAS INICIO 30/04/2021

*Todos os campos son obrigatorios

Responsable do ficheiro: Concello de Lugo. Finalidade; inscribirse nunha oferta formativa do Concello de Lugo. A Lexitimación; é grazas ao teu consentimento. Destinatarios: Os teus datos atópanse aloxados na plataforma de hosting Lugo Internet. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 – Lugo. Máis información